DIAKONIE

Diakonia Techniczna

DIAKONIA TECHNICZNA

Diakonia Techniczna odpowiada przede wszystkim za profesjonalne i sprawne zapewnienie nagłośnienia wspólnotowej Diakonii Muzycznej podczas naszych środowych Mszy św. oraz innych wydarzeń, gdzie muzyką i śpiewem uwielbiamy Pana Jezusa.

Osoba odpowiedzialna:

Marek Zimny

DIAKONIA MUZYCZNA

DIAKONIA MUZYCZNA

"Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona." Psalm 145,1-3

Bóg jest godzien wszelkiej Chwały! W naszej posłudze pragniemy Bogu nieustannie oddawać cześć i chwałę. Bo On jest dobry, wielka jest Jego łaskawość, On jest MIŁOŚCIĄ. Pragniemy Go adorować i skupiać całą uwagę właśnie na Nim. Na tym, który JEST! Wierzymy, że podczas modlitwy uwielbienia Bóg przychodzi do swoich dzieci. Dotyka, uwalnia daje znaki swojej obecności. Czas uwielbienia jest czasem przebywania w Bożej Obecności! Obecności Ojca Syna i Ducha. Stawania twarzą twarz z Bogiem żywym, obecnym tu i teraz.

Uwielbienie to głębokie wezwanie, które Bóg składa w nasze serce. Kiedy mówimy: „bądź błogosławiony”, Bóg mówi nam to samo, ty też bądź błogosławiony, Ja ci błogosławię. Kiedy my błogosławimy Boga, uwielbiamy Go, to On klęka u naszych stóp i chce nam usługiwać.

Osoba odpowiedzialna:

Jacek Pałaszewski

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Diakonia to grupa osób służących modlitwą wstawienniczą drugiemu człowiekowi. Jesteśmy ludźmi wciąż odkrywąjącymi, że służba, której podejmujemy się dla innych jest ogromną łaską i darem dla nas samych. Kiedy stajemy w autorytecie Jezusa Chrystusa możemy dawać świadectwo naszej wiary i okazuje się, że wciąż pragniemy, aby była ona coraz większa. Nasza służba jest łaską odkrywania i doświadczania jak wielka jest miłość Boga Ojca do swoich dzieci i jak jest On wierny obietnicom, które daje w swoim Słowie.

Osoba odpowiedzialna:
Michał Burda

DIAKONIA LITURGICZNA

DIAKONIA LITURGICZNA

Diakonia dba o to, aby przeżywanie aspektów liturgicznych jeszcze bardziej zbliżało nas do Pana, a także koordynuje działania służby liturgicznej ołtarza.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Muzolf

DIAKONIA TECHNICZNA

Diakonia Techniczna odpowiada przede wszystkim za profesjonalne i sprawne zapewnienie nagłośnienia wspólnotowej Diakonii Muzycznej podczas naszych środowych Mszy św. oraz innych wydarzeń, gdzie muzyką i śpiewem uwielbiamy Pana Jezusa.

Osoba odpowiedzialna:
Tomek Pajka

DIAKONIA ŻYCIA

Diakonia życia to służba w imię ochrony poczętego dziecka, modlitwa za rodziców, o przemianę ich serc i wytrwanie w rodzicielstwie. Odpowiada za dzieła związane z ochroną życia dzieci nienarodzonych i wspieranie mam znajdujących się w trudnej sytuacji – modlitwą, materialnie, zaangażowaniem w różne formy pomocy i wparcia, a szczególnie: za Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą oraz pomoc dla Domu Samotnej Matki w Matemblewie.

Osoby odpowiedzialne:
Lena Krynicka
Wiesia Szostka
Monika Tołstyko

ZESPÓŁ UWIELBIENIA

„Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.” Psalm 145,1-3

Bóg jest godzien wszelkiej Chwały! W naszej posłudze pragniemy Bogu nieustannie oddawać cześć i chwałę. Bo On jest dobry, wielka jest Jego łaskawość, On jest MIŁOŚCIĄ. Pragniemy Go adorować i skupiać całą uwagę właśnie na Nim. Na tym, który JEST! Wierzymy, że podczas modlitwy uwielbienia Bóg przychodzi do swoich dzieci. Dotyka, uwalnia daje znaki swojej obecności. Czas uwielbienia jest czasem przebywania w Bożej Obecności! Obecności Ojca Syna i Ducha. Stawania twarzą twarz z Bogiem żywym, obecnym tu i teraz.

Uwielbienie to głębokie wezwanie, które Bóg składa w nasze serce. Kiedy mówimy: „bądź błogosławiony”, Bóg mówi nam to samo, ty też bądź błogosławiony, Ja ci błogosławię. Kiedy my błogosławimy Boga, uwielbiamy Go, to On klęka u naszych stóp i chce nam usługiwać.

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Pałaszewski – odpowiedzialny za uwielbienie muzyczne
Honorata Maliszewska – odpowiedzialna za uwielbienie słowem

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Diakonia to grupa osób służących modlitwą wstawienniczą drugiemu człowiekowi. Jesteśmy ludźmi wciąż odkrywąjącymi, że służba, której podejmujemy się dla innych jest ogromną łaską i darem dla nas samych. Kiedy stajemy w autorytecie Jezusa Chrystusa możemy dawać świadectwo naszej wiary i okazuje się, że wciąż pragniemy, aby była ona coraz większa. Nasza służba jest łaską odkrywania i doświadczania jak wielka jest miłość Boga Ojca do swoich dzieci i jak jest On wierny obietnicom, które daje w swoim Słowie.

Osoba odpowiedzialna:
Marlena Demiańczuk

DIAKONIA OPIEKUŃCZA

Jej zadaniem jest prowadzenie opieki i formacji dla wspólnotowych maluchów oraz stwarzanie przestrzeni dla ich rodziców na spotkania modlitewne i formacyjne. Dzięki Diakonii nasze wspólnotowe dzieci wprowadzamy w świat Żywego Kościoła, zapraszamy (szczególnie w każdą czwartą środę miesiąca – po nieco krótszej mszy św.) do wspólnego z dorosłymi uwielbiania Pana Jezusa. Oprócz świadectwa ich rodziców, dajemy naszym najmłodszym świadectwo żywej Wspólnoty ludzi, którzy spotykają Boga. A czas, w którym rodzice spotykają się w grupkach dzielenia i na adresowanych do młodych rodziców konferencjach to czas nie tylko zabaw, ale także – dostosowanej do ich wieku i możliwości – formacji chrześcijańskiej.

Osoba odpowiedzialna:
Danusia Niedźwiecka