Honorata Maliszewska

Odpowiedzialna za uwielbienie słowem

honorata_maliszewska_small

„Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.” Ga 4,6-7.

Pracuje jako lider zespołu w korporacji. Jej pasją jest odkrywanie i rozwijanie talentów w drugim człowieku. Zawsze pełna uśmiechu i gotowa dzielić się Radością, którą skutecznie zaraża napotkanych.
Jej marzeniem jest, aby każdy doświadczył Miłości Ojca i był w wolny w Nim.