ŻYCIE WSPÓLNOTY

NASZ STAŁY RYTM

Spotkania

Wspólnota BETLEJEM spotyka się w każdą środę o godz. 19:00 w kościele pw. św. O. Pio na Eucharystii z modlitwą uwielbienia.

 

 

I środa miesiąca – msza św., następnie uwielbienie i modlitwa wstawiennicza

II środa miesiąca – msza św., konferencja

III środa miesiąca – msza św., uwielbienie i modlitwa wstawiennicza

IV środa miesiąca – msza św., z udziałem dzieci, po niej agape

życie wspólnoty

DIAKONIE

Diakonie w naszej wspólnocie to podejmowanie służby we wspólnocie Panu Bogu i innym. Jest to wierna służba w konkretnym wymiarze – muzycznym, technicznym, modlitwy wstawienniczej, prowadzenia modlitwy uwielbienia, opieki nad dziećmi oraz ochrony i wspierania życia zagrożonego. Naśladujemy tak samego Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i dać swoje życie (por. Mk 10, 45Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu). Często wymaga to trudu i ofiary, ale Jego miłość ożywia nas (por. Ga 5,13Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!) i nadaje sens wysiłkom. Poprzez służbę w diakoniach nie tylko odkrywamy i szlifujemy swoje dary oraz talenty. Wspólnie działając budujemy relacje, uczymy się wytrwałego podejmowania odpowiedzialności i pomnażamy radość, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, niż braniu (Dz 20,35We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”)!

RODZINY Z DZIEĆMI

Na przestrzeni lat wiele z osób zaangażowanych w życie naszej wspólnoty poznało swoich współmałżonków i założyło rodziny. Od dawna kiełkowało w nas pragnienie, aby całe rodziny mogły uczestniczyć w życiu wspólnotowym. Z tych pragnień zrodziła się specjalna formacja dla małżeństw z małymi dziećmi.

W ostatnią środę miesiąca odbywa się katecheza dla małżeństw i odprawiana jest Msza Święta wspólnotowa ze szczególnym udziałem dzieci. Refleksjami z formacji małżeństwa dzielą się ze sobą w formie dialogu małżeńskiego w domowym zaciszu, a następnie na comiesięcznym spotkaniu małej grupy formacyjnej. W trakcie spotkań rodziców, dzieci spędzają czas pod okiem osób z Diakonii opieki nad dziećmi.

Grupa małżeństw z małymi dziećmi jest dla nas inspiracją i motywacją do trwania przy Bogu oraz szukania Go w naszej codzienności. Dostrzegamy dobro płynące z formowania się wspólnie z osobami, które w życiu codziennym napotykają podobne wyzwania. Cieszymy się, że nasze dzieci pogłębiają relację z rówieśnikami wychowywanymi w podobnych wartościach. Jesteśmy świadkami pięknych Bożych dzieł w życiu naszych rodzin.

FORMACJA

Stała formacja członków Wspólnoty dokonuje się poprzez uczestnictwo w środowych Eucharystiach z modlitwą uwielbienia i spotkaniach Wspólnoty oraz comiesięcznych spotkaniach w małych Grupach formacyjnych. Dodatkowa formacja odbywa się również w ramach kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji (opcjonalne), dni skupienia oraz wspólnotowych rekolekcji.

Stała formacją objętych jest obecnie w naszej Wspólnocie obecnie 96 osób, 21 spośród nich pełni posługę animatorów małych grupek.
MAŁE GRUPKI

Mała grupka to bliższe poznawanie Boga i siebie nawzajem, bo dzielimy się Jego Słowem i dzielimy się swoim życiem. Grupki spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem odkrywania obecności Boga w naszej codzienności. Dzięki spotkaniom w grupkach zawiązują się bliższe przyjaźnie, mocne, bo oparte na Bogu. Nad formacją grupki czuwa animator zaproszony do tej posługi przez Lidera. W tym roku formacja w małych grupkach oparta jest na zgłębianiu tożsamości naszej Wspólnoty. Tematami rozważań są DOM – CHLEB – NARODZINY – ŻYCIE, bo charyzmat Wspólnoty zapisany w Jej imieniu oznacza „dom chleba”, a w naszej dewizie mamy zawołanie „w Betlejem rodzi się życie”. Przynależność do grupki to odpowiedzialność za podjętą wobec siebie i braci decyzję, że chcę się dzielić, formować, przemieniać.

KURSY

„Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.”

1 J 4,12

 

Zapraszamy narzeczonych na Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Weekend jest przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa metodą dialogowo – kerygmatyczną. Prowadzą go małżeństwa i księża, którzy dzielą się swoim doświadczeniem wiary i dialogu. Ciekawym elementem weekendu jest lekcja tańca.

DNI SKUPIENIA

Codzienna formacja jest często trudna wobec różnych naszych codziennych obowiązków, trudności, upadków. Dlatego potrzebny jest czas „naładowania akumulatorów” duchowych. Dwa razy w roku – na jesień i wiosnę – wyjeżdżamy więc na 3 dni na Wyspę Sobieszewską
do Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Od wielu lat odbywają się tam nasze Dni Skupienia. Jeden wyjazd w roku ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych – sympatyków Wspólnoty, naszych znajomych, zaś drugi wyjazd ma charakter formacyjny – dla uczestników małych grupek. Zawsze jest tam czas na spacer piękną sobieszewską plażą, rozmowy przy kawie i modlitwę uwielbienia. To czas kiedy możemy doświadczyć radości spotkania z Bratem, Siostrą i Panem Jezusem. Jeżdżą z nami dzieci, które mają zapewnioną świetną opiekę i doskonałe warunki w Ośrodku u Sióstr.