ŻYCIE WSPÓLNOTY

NASZ STAŁY RYTM

Spotkania

Wspólnota BETLEJEM spotyka się w każdą środę o godz. 19:00 w kościele pw. św. O. Pio na Eucharystii z modlitwą uwielbienia.

 

 

I środa miesiąca – Środa świadectw. Spotkanie w sali konferencyjnej, losowy podział na małe grupki i dzielimy się osobistym świadectwem w odpowiedzi na pytanie: co Bóg zdziałał w moim życiu w ciągu ostatniego miesiąca?

II środa miesiąca – Środa słuchania. Eucharystia w ciszy. Po Mszy przejście do sali konferencyjnej, a tam wymiennie co drugi miesiąc: jeden miesiąc rozeznawanie Wspólnotowe, drugi miesiąc konferencja.

III środa miesiąca – Środa modlitwy wstawienniczej. Po Mszy wspólne uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza.

IV środa miesiąca – Środa uwielbienia. Msza ze szczególnym zaproszeniem dla rodzin z dziećmi. Po Mszy wspólne uwielbienie w Kościele.

życie wspólnoty

DIAKONIE

Diakonie w naszej wspólnocie to podejmowanie służby we wspólnocie Panu Bogu i innym. Jest to wierna służba w konkretnym wymiarze – muzycznym, technicznym, modlitwy wstawienniczej, prowadzenia modlitwy uwielbienia, opieki nad dziećmi oraz ochrony i wspierania życia zagrożonego. Naśladujemy tak samego Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i dać swoje życie (por. Mk 10, 45Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu). Często wymaga to trudu i ofiary, ale Jego miłość ożywia nas (por. Ga 5,13Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!) i nadaje sens wysiłkom. Poprzez służbę w diakoniach nie tylko odkrywamy i szlifujemy swoje dary oraz talenty. Wspólnie działając budujemy relacje, uczymy się wytrwałego podejmowania odpowiedzialności i pomnażamy radość, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, niż braniu (Dz 20,35We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”)!

RODZINY Z DZIEĆMI

Na przestrzeni lat wiele z osób zaangażowanych w życie naszej wspólnoty poznało swoich współmałżonków i założyło rodziny. Od dawna kiełkowało w nas pragnienie, aby całe rodziny mogły uczestniczyć w życiu wspólnotowym. Z tych pragnień zrodziła się specjalna formacja dla małżeństw z małymi dziećmi.

W ostatnią środę miesiąca odbywa się katecheza dla małżeństw i odprawiana jest Msza Święta wspólnotowa ze szczególnym udziałem dzieci. Refleksjami z formacji małżeństwa dzielą się ze sobą w formie dialogu małżeńskiego w domowym zaciszu, a następnie na comiesięcznym spotkaniu małej grupy formacyjnej. W trakcie spotkań rodziców, dzieci spędzają czas pod okiem osób z Diakonii opieki nad dziećmi.

Grupa małżeństw z małymi dziećmi jest dla nas inspiracją i motywacją do trwania przy Bogu oraz szukania Go w naszej codzienności. Dostrzegamy dobro płynące z formowania się wspólnie z osobami, które w życiu codziennym napotykają podobne wyzwania. Cieszymy się, że nasze dzieci pogłębiają relację z rówieśnikami wychowywanymi w podobnych wartościach. Jesteśmy świadkami pięknych Bożych dzieł w życiu naszych rodzin.

FORMACJA

Stała formacja członków Wspólnoty dokonuje się poprzez uczestnictwo w środowych Eucharystiach z modlitwą uwielbienia i spotkaniach Wspólnoty oraz comiesięcznych spotkaniach w małych Grupach formacyjnych. Dodatkowa formacja odbywa się również w ramach kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji (opcjonalne), dni skupienia oraz wspólnotowych rekolekcji.

Stała formacją objętych jest obecnie w naszej Wspólnocie obecnie 96 osób, 21 spośród nich pełni posługę animatorów małych grupek.
MAŁE GRUPKI

Formacja Betlejemitów odbywa się głównie w małych grupach formacyjnych. Od września do czerwca spotykamy się raz w miesiącu w stałych grupach liczących ok 8/10 osób, w których dzielimy się ze sobą codziennym doświadczaniem Bożej obecności w naszym życiu. Spotkania najczęściej odbywają się w domach. 

SDN

Od 2021 roku Wspólnota Betlejem współprowadzi w parafii pw św. Ojca Pio w Gdańsku kurs przedmałżeński Spotkania dla Narzeczonych Stawiam na Miłość, który odbywa się w formie dialogowej. Narzeczeni w czasie kursu mają okazję wysłuchać świadectw małżeństw, podjąć refleksję nad konkretnymi tematami dotyczącymi życia małżeńskiego oraz rodzinnego, a także podzielić się swoimi przemyśleniami z przyszłym współmałżonkiem.

DNI SKUPIENIA

Dwa razy w roku Wspólnota Betlejem uczestniczy w Dniach Skupienia, czyli weekendowych rekolekcjach wyjazdowych. Wybór prowadzących oraz tematyki rekolekcji podyktowany jest aktualnymi potrzebami Wspólnoty. Jest to bardzo ważny czas w życiu Wspólnoty. Czas osobistej formacji, a także nawiązywania i pogłębiania więzi między członkami Wspólnoty.