AKT ZAWIERZENIA

Akt zawierzenia Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej „Betlejem” Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, Niepokalana Dziewico, Królowo!

 

Tobie zawierzamy Wspólnotę „Betlejem”

 

Jako matkę Słowa Wcielonego i Oblubienicę Ducha Świętego błagamy: wyproś nam u Boga nowe narodzenie z Ducha Świętego, abyśmy wszyscy ujrzeli królestwo Boże i weszli do niego!

 

Jako posłuszna prowadzeniu Ducha Świętego, który zstąpił na Ciebie, wychowuj nas do otwierania się na Jego natchnienia, ucz nas je rozeznawać i iść a nimi z wiarą!

 

Zachowaj nas od przemawiania po ziemsku, ale ucz nas przyjmować mądrość z nieba, jak Ty przyjęłaś Słowo Ojca i nosiłaś Go w swym łonie.

 

Zachowaj nas od pozorów mądrości, a wypraszaj dla nas dojrzałą wiarę w Tego, który został wywyższony na krzyżu, by nas wszystkich do siebie przyciągnąć, zjednoczyć z sobą i dać nam życie wieczne.

 

Tobie zawierzamy naszą pielgrzymkę w wierze do domu Ojca. Tobie zawierzamy siebie i wszystkie dzieła podejmowane przez Wspólnotę.

 

Ty, której Potomek zmiażdżył głowę węża, wypraszaj nam ochronę wobec wszelkich ataków złego. Poślij Aniołów, by ścigali szatana i inne złe duchy, i związane strącili do piekła.

 

A nas, którzy poznaliśmy Prawdę, wychowuj do pełnienia dobrych uczynków, do nieobłudnej wiary i czystego sumienia, abyśmy ufnie zbliżali się do światła, by okazało się, że nasze uczynki są dokonane w Bogu.

 

Maryjo! W swej matczynej miłości względem Chrystusa i Kościoła jesteś dla nas wzorem. Wypraszaj nam ducha Chrystusowego, który nie przyszedł na świat, aby nas potępić, lecz zbawić. Wychowuj nas do wrażliwości na ludzką biedę i potrzeby, abyśmy w gotowości do pomocy biednym i zagubionym, chorym, zniewolonym i samotnym zdolni byli podejmować największe trudy i ofiary nawet narażając się na niezrozumienie, sprzeciw i odrzucenie.

 

Maryjo, Arko Przymierza, niosąca Jezusa do Elżbiety! Tobie zawierzamy szczególnie wszystkie dzieła ewangelizacji i pomocy rodzinom i każdej osobie.

Wypraszaj Boże zwiastowania, aby nie brakło nam łaski i światła do rozpoznania dalszej drogi dla Wspólnoty!

 

Przyczyniaj się za nami nieustannie u Boga i ofiaruj wciąż Jezusowi!

 

A my ze swej strony, obierając sobie Ciebie za Matkę i Wychowawczynię, wyrażamy gotowość naśladowania Ciebie, wpatrywania się w Twój wzór i dziecięcego posłuszeństwa.

 

Dozwól nam chwalić Cię, Panno święta i daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

 

Królowo Polski, módl się za nami!

 

Gdańsk, 16 października 2008