KIM JESTEŚMY

Jesteśmy przyparafialną wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Są wśród nas osoby
różnych stanów, zawodów i wieku. Od początku naszego istnienia działamy przy parafii św. Ojca Pio w Gdańsku-Ujeścisku. 

Nasze spotkania odbywają się w kościele św. Ojca Pio w Gdańsku w każdą środę o godz. 19-tej i są otwarte dla każdego – serdecznie zapraszamy!

historia

Jak to się wszystko zaczęło...

Założycielem w 2005 r. i pierwszym duszpasterzem wspólnoty Betlejem był ks. Jacek Socha. Z Nim zaczynaliśmy, z Nim odkrywaliśmy miłość Boga. Ks. Jacek był dla nas ojcem, przyjacielem, pasterzem, apostołem, za którym wiernie kroczyliśmy ku naszemu Panu.

Ksiądz Jacek Socha o początkach Betlejem:
„Ks. Ronald Rolhesier, którego myśl bardzo cenię, napisał kiedyś, że w czasach pobytu w seminarium odkrył, iż Eucharystia ma wspólnototwórczą moc. (…) Kiedy patrzę na dzieje „Betlejem”, to z radością stwierdzam, że u początków jej bytności była właśnie Eucharystia. Mam zwyczaj zapisywania sobie niektórych rzeczy w kalendarzu i sprawdziłem, że pod datą 30 września 2004 roku widnieje podpis „Msza święta z modlitwą uwielbienia”.”

Ks. Jacek był pasterzem Wspólnoty przez cztery lata, po nim tę posługę pełnili ks. Karol Pstrągowski (2009-2012), krótko ks. Piotr Wiecki (2012), ks. Marcin Sprengel (2012-2014), ks. Jacek Nawrot (2014-2016), ks. Grzegorz Leszczyński (2016-2019), ks. Michał Ratajski (2019-2020). Od 2020 roku pasterzem Wspólnoty jest ks. Zbigniew Wądrzyk. A oprócz naszych pasterzy nieodmiennie opiekę nad Wspólnotą sprawuje bardzo życzliwy nam Proboszcz Parafii Św. Ojca Pio – ks. Krzysztof Homoncik.

nasza tożsamość

Charyzmat, misja, wartości wspólnoty Betlejem

Słowo charyzmat oznacza dar darmo dany, lub łaskę, które zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty są darami dostępnymi dla każdego chrześcijanina, nie tylko dla wybranych. Bóg udziela charyzmatów we wspólnocie i dla jej dobra i wzrostu. Ten, który został obdarowany, jest posłany aby tym konkretnym darem służyć innym ludziom – realizuje więc misję rozumianą jako posłannictwo; ważne, odpowiedzialne zadanie do spełnienia.

Charyzmatem wspólnoty Betlejem jest:

Doświadczenie spotkania Chrystusa, przyjęcie Jego Królestwa i dojrzewanie na drodze wiary oraz głoszenie żywego Boga (ewangelizacja) w otwartości na działanie Ducha Świętego.

 

Z naszego Statutu:
„Celem istnienia Wspólnoty jest: przyjęcie Królestwa Bożego i dojrzewanie na drodze wiary oraz głoszenie Królestwa Bożego.”

Misją Wspólnoty jest:

Życie zbawieniem we Wspólnocie, formowanie się i głoszenie Dobrej Nowiny w świecie – głównie poprzez kursy ewangelizacyjne i posługi w Kościele, a szczególnie modlitwę wstawienniczą i modlitwę uwielbienia.

Z naszego Statutu:

„Wspólnota podejmuje działalność ewangelizacyjną głównie poprzez prowadzenie kursów, rekolekcji, ale
również przez każdą inną możliwą działalność, która pozwala bliźniemu poznać Miłość Boga i doznać
wyzwolenia z grzechu.”

Filary Wspólnoty - Co nas jednoczy i buduje?

EUCHARYSTIA – Wspólne z braćmi i siostrami przeżywanie cotygodniowej Eucharystii

FORMACJA – Formacja wspólnotowa oparta na Słowie Bożym, dzięki której poznajemy Boga i siebie samych

UWIELBIENIE – Uwielbienie Boga słowem, muzyką, całym sercem – całym życiem

EWANGELIZACJA – Wspólna posługa ewangelizacyjna – głoszenie prawdy o Chrystusie innym ludziom

SŁUŻBA – Zaangażowanie w dzieła wspólnotowe – głównie poprzez diakonie

BRATERSTWO – Miłość braterska – pielęgnowanie relacji z Bratem i Siostrą