POSŁUGI

Kursy ewangelizacyjne

KURSY EWANGELIZACYJNE

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

Idąc za misyjnym powołaniem Jezusa pragniemy głosić Dobrą Nowinę o Nim tym, do których On nas posyła. Wierzymy, że każdy bez wyjątku jest zaproszony do relacji z kochającym Bogiem i pragniemy, by każdy doświadczał pełni radości i życia (por. J 15, 9-11).

Pierwszą propozycją, z którą wychodzimy, są rekolekcje – kurs „Nowe Życie”. To jeden weekend, który pomoże Ci odnaleźć żywego i zainteresowanego Tobą Boga, a przez doświadczenie spotkania z Jezusem, na nowo narodzić się w Duchu Świętym i odnowić swoją więź z Kościołem.

Kurs „Nowe Życie” to także początek drogi formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji. Terminy najbliższych kursów można znaleźć w kalendarium Gdańskiej SNE: http://www.snegdansk.pl/wydarzenia

Jeśli masz pytania lub chcesz nas zaprosić do posługi ewangelizacyjnej w swoim miejscu zamieszkania, napisz do nas: kursy@betlejem.parafiapio.pl

Modlitwa uwolnienia

MODLITWA UWOLNIENIA

„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.” (Kol 1, 13-14)

Bóg nas kocha i czyni swoimi dziećmi (Rz 8, 17). A jednak wciąż doświadczamy braku wolności, który jest wynikiem grzechu lub oddania autorytetu w ręce inne niż dłonie kochającego Boga Ojca.

Dlatego, zachęceni słowem, że Bóg dał nam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika (Łk 10, 19) i mając udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Jezusa nad złem, podejmujemy modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Jest on zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) zatwierdzonymi przez Kongregację Doktryny Wiary. Oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia.

Przystąpienie do modlitwy uwolnienia wymaga wcześniejszego przygotowania. Szczegóły dotyczące modlitwy można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem posługi: 5kluczy@betlejem.parafiapio.pl

„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1J 3, 8b)

Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei” (św. Maksymilian Kolbe)

Żywy Różaniec to forma naszej modlitwy wspólnotowej, a zarazem indywidualnej. To nasz sposób na życie. By rozważać go i przeżyć trzeba zwolnić szybkie tempo życia. Chociaż na kwadrans. Wielkość każdego różańca polega na tym, że odrywa on od złych myśli, wiadomości, gorączki życia. Powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” to wyraz miłości, która ciągle trwa, a centrum stanowi imię Jezus. Nieustanna, wytrwała i cierpliwa modlitwa różańcowa czyni cuda.

Różaniec to modlitwa zawierzenia – codziennie oddajemy Bogu przez ręce Maryi intencje każdego członka naszej Wspólnoty. Mamy 3 Róże Różańcowe: Św. Ojca Pio, Św. Józefa oraz Św. Rity. Każdy z członków codziennie indywidualnie odmawia jedną, przypisaną na cały miesiąc, tajemnicę różańca. W ten sposób w każdej Róży codziennie odmawiany jest cały różaniec (20 tajemnic).​

Prześlij intencję lub świadectwo: zywyrozaniec@betlejem.parafiapio.pl

KURSY EWANGELIZACYJNE

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

Idąc za misyjnym powołaniem Jezusa pragniemy głosić Dobrą Nowinę o Nim tym, do których On nas posyła. Wierzymy, że każdy bez wyjątku jest zaproszony do relacji z kochającym Bogiem i pragniemy, by każdy doświadczał pełni radości i życia (por. J 15, 9-11).

Pierwszą propozycją, z którą wychodzimy, są rekolekcje – kurs „Nowe Życie”. To jeden weekend, który pomoże Ci odnaleźć żywego i zainteresowanego Tobą Boga, a przez doświadczenie spotkania z Jezusem, na nowo narodzić się w Duchu Świętym i odnowić swoją więź z Kościołem.

Kurs „Nowe Życie” to także początek drogi formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji. Terminy najbliższych kursów można znaleźć w kalendarium Gdańskiej SNE: http://www.snegdansk.pl/wydarzenia

Jeśli masz pytania lub chcesz nas zaprosić do posługi ewangelizacyjnej w swoim miejscu zamieszkania, napisz do nas: kursy@betlejem.parafiapio.pl

MODLITWA UWOLNIENIA

„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” (Kol 1, 13-14)

Bóg nas kocha i czyni swoimi dziećmi (Rz 8, 17). A jednak wciąż doświadczamy braku wolności, który jest wynikiem grzechu lub oddania autorytetu w ręce inne niż dłonie kochającego Boga Ojca.

Dlatego, zachęceni słowem, że Bóg dał nam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika (Łk 10, 19) i mając udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Jezusa nad złem, podejmujemy modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Jest on zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) zatwierdzonymi przez Kongregację Doktryny Wiary. Oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia.

Przystąpienie do modlitwy uwolnienia wymaga wcześniejszego przygotowania. Szczegóły dotyczące modlitwy można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem posługi: 5kluczy@betlejem.parafiapio.pl

„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1J 3, 8b)

ŻYWY RÓŻANIEC

„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei” (św. Maksymilian Kolbe)

Żywy Różaniec to forma naszej modlitwy wspólnotowej, a zarazem indywidualnej. To nasz sposób na życie. By rozważać go i przeżyć trzeba zwolnić szybkie tempo życia. Chociaż na kwadrans. Wielkość każdego różańca polega na tym, że odrywa on od złych myśli, wiadomości, gorączki życia. Powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” to wyraz miłości, która ciągle trwa, a centrum stanowi imię Jezus. Nieustanna, wytrwała i cierpliwa modlitwa różańcowa czyni cuda.

Różaniec to modlitwa zawierzenia – codziennie oddajemy Bogu przez ręce Maryi intencje każdego członka naszej Wspólnoty. Mamy 3 Róże Różańcowe: Św. Ojca Pio, Św. Józefa oraz Św. Rity. Każdy z członków codziennie indywidualnie odmawia jedną, przypisaną na cały miesiąc, tajemnicę różańca. W ten sposób w każdej Róży codziennie odmawiany jest cały różaniec (20 tajemnic).

Prześlij intencję lub świadectwo: zywyrozaniec@betlejem.parafiapio.pl