POSŁUGI

Spotkania ewangelizacyjne

SPOTKANIA EWANGELIZACYJNE

"Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała." 1 J 4,12

Informacje o aktualnych działaniach ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę dostępne u liderów Wspólnoty.Adres email: lider@betlejem.parafio.pio

Modlitwa uwolnienia

MODLITWA UWOLNIENIA

„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.” (Kol 1, 13-14)

Bóg nas kocha i czyni swoimi dziećmi (Rz 8, 17). A jednak wciąż doświadczamy braku wolności, który jest wynikiem grzechu lub oddania autorytetu w ręce inne niż dłonie kochającego Boga Ojca.

Dlatego, zachęceni słowem, że Bóg dał nam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika (Łk 10, 19) i mając udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Jezusa nad złem, podejmujemy modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Jest on zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) zatwierdzonymi przez Kongregację Doktryny Wiary. Oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia.

Przystąpienie do modlitwy uwolnienia wymaga wcześniejszego przygotowania. Szczegóły dotyczące modlitwy można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem posługi: 5kluczy@betlejem.parafiapio.pl

„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1J 3, 8b)

Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei” (św. Maksymilian Kolbe)

Żywy Różaniec to forma naszej modlitwy wspólnotowej, a zarazem indywidualnej. To nasz sposób na życie. By rozważać go i przeżyć trzeba zwolnić szybkie tempo życia. Chociaż na kwadrans. Wielkość każdego różańca polega na tym, że odrywa on od złych myśli, wiadomości, gorączki życia. Powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” to wyraz miłości, która ciągle trwa, a centrum stanowi imię Jezus. Nieustanna, wytrwała i cierpliwa modlitwa różańcowa czyni cuda.

Różaniec to modlitwa zawierzenia – codziennie oddajemy Bogu przez ręce Maryi intencje każdego członka naszej Wspólnoty. Mamy 3 Róże Różańcowe: Św. Ojca Pio, Św. Józefa oraz Św. Rity. Każdy z członków codziennie indywidualnie odmawia jedną, przypisaną na cały miesiąc, tajemnicę różańca. W ten sposób w każdej Róży codziennie odmawiany jest cały różaniec (20 tajemnic).​

KURSY EWANGELIZACYJNE

„Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” 1 J 4,12

Zapraszamy narzeczonych na Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Weekend jest przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa metodą dialogowo – kerygmatyczną. Prowadzą go małżeństwa i księża, którzy dzielą się swoim doświadczeniem wiary i dialogu. Ciekawym elementem weekendu jest lekcja tańca.

MODLITWA UWOLNIENIA

„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” (Kol 1, 13-14)

Bóg nas kocha i czyni swoimi dziećmi (Rz 8, 17). A jednak wciąż doświadczamy braku wolności, który jest wynikiem grzechu lub oddania autorytetu w ręce inne niż dłonie kochającego Boga Ojca.

Dlatego, zachęceni słowem, że Bóg dał nam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika (Łk 10, 19) i mając udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Jezusa nad złem, podejmujemy modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Jest on zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) zatwierdzonymi przez Kongregację Doktryny Wiary. Oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia.

Przystąpienie do modlitwy uwolnienia wymaga wcześniejszego przygotowania. Szczegóły dotyczące modlitwy można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem posługi: 5kluczy@betlejem.parafiapio.pl

„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1J 3, 8b)

ŻYWY RÓŻANIEC

„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei” (św. Maksymilian Kolbe)

Żywy Różaniec to forma naszej modlitwy wspólnotowej, a zarazem indywidualnej. To nasz sposób na życie. By rozważać go i przeżyć trzeba zwolnić szybkie tempo życia. Chociaż na kwadrans. Wielkość każdego różańca polega na tym, że odrywa on od złych myśli, wiadomości, gorączki życia. Powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” to wyraz miłości, która ciągle trwa, a centrum stanowi imię Jezus. Nieustanna, wytrwała i cierpliwa modlitwa różańcowa czyni cuda.

Różaniec to modlitwa zawierzenia – codziennie oddajemy Bogu przez ręce Maryi intencje każdego członka naszej Wspólnoty. Mamy 3 Róże Różańcowe: Św. Ojca Pio, Św. Józefa oraz Św. Rity. Każdy z członków codziennie indywidualnie odmawia jedną, przypisaną na cały miesiąc, tajemnicę różańca. W ten sposób w każdej Róży codziennie odmawiany jest cały różaniec (20 tajemnic).

Prześlij intencję lub świadectwo: zywyrozaniec@betlejem.parafiapio.pl