SŁOWA DLA WSPÓLNOTY

Poniżej słowa, które zostały skierowane do naszej wspólnoty na przestrzeni lat...
Noc czuwania na Zesłanie Ducha Świętego w 2013 w Gdańsku – słowo Boże skierowane do naszej wspólnoty poprzez Marię Vadię.

 „Dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic Wam nie zaszkodzi” (Łk 10, 19)

Maria Vadia:

„Pan dał wam władzę, aby stąpać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela i nic złego pod żadnym względem wam się nie stanie. I wyczuwam, że Bóg mówi: „Namaściłem was wspaniałym namaszczeniem, żeby stąpać po nieprzyjacielu, żeby go zatrzymywać, ponieważ wy wiecie kto żyje wewnątrz was. I wysyłam was naprzód! Nie bójcie się, dlatego, że nieprzyjaciel jest pod waszymi stopami. Znacie moc Krwi Jezusa. Wiecie kto żyje w was, nie będziecie się lękać. Dlatego Ja kroczę przed wami, a moja chwała będzie waszą strażą, która będzie prowadzić. Posłałem Anioły, aby wam towarzyszyły. Posłałem Anioły aby wchodziły i wychodziły z wami, aby były z wami w i poza, a wy będziecie mieli oczy które widzą i uszy które słyszą i właśnie to jest to, czym zajmuje się wasz nieprzyjaciel, ale wy będziecie w stanie go pokonać, będziecie w stanie go przystopować. Zatem używajcie swojej władzy i nie bójcie się, będziecie stąpać po strefie wroga, będziecie stąpać po strachu, będziecie stąpać po depresji, będziecie stąpać po splątaniu, będziecie stąpać po każdej taktyce wroga, ale Bóg mówi: Niech wasze oczy będą utkwione na Mnie, niech wasze oczy na Mnie patrzą, nie na nieprzyjaciela, niech wasze oczy będą skupione na Mnie, a wtedy wam pokażę co musicie wiedzieć, a wtedy wam pokażę co musicie robić, więc nie bójcie się!”

Wszystkie wspólnoty obecne na czuwaniu dostały wówczas Słowo. Nasze przetłumaczyła Anitka przy pomocy anglojęzycznej Biblii Jerozolimskiej, wiec może Ci co znają język angielski przeczytają to Słowo również po angielsku i będzie miało jeszcze większe wybrzmienie:

„Look, I have given you power to tread down serpents and scorpions and the whole strength of the enemy; nothing shall ever hurt you.”  Luke 10:19

(tread down to znaczy dosłownie podeptać tak aż do spłaszczenia)

Słowo Boże skierowane do naszej wspólnoty poprzez prowadzących rekolekcje zespół Mocni w Duchu z Łodzi

„Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój.” (Ba 3, 9-14)

Pierwsze Słowo dla wspólnoty otrzymaliśmy na dniu formacyjnym animatorów – dnia 10.11.2007

I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, (a przede wszystkim) grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na (jego) hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu” (Hbr 12, 1-3)