Danusia Niedźwiecka

Diakonia Opiekuńcza

Danusia Niedźwiecka obrobione z logo

Od lat posługuje śpiewem we wspólnotowym Zespole Uwielbienia. A poza Wspólnotą kocha taniec, pracuje w wydawnictwie. Dzięki posłudze w Diakonii Opiekuńczej, spełniła swoje marzenie bycia animatorem czasu wolnego i  rozwija talenty jakie dał Jej Pan Bóg w relacjach i pracy z najmłodszymi.

Dziecko jest jak pączek kwiatka, w którym już zawarty, lecz niewidoczny jest cały kwiat. Zadaniem opiekuna jest wspomaganie, aby pączek ten rozkwitł, czyli rozwijał pełnię swojej osobowości. Do tego potrzebne są wolność i dyscyplina. Włoska biblistka Sofia Cavaletti odkryła w dziecku „duchowy potencjał”, który sprawia, że jest mu łatwiej wejść do Królestwa Bożego (Mt 18,3) i że my, dorośli możemy się wiele nauczyć od dzieci.

„Jest faktem, że dziecko zdaje się być zdolne do widzenia tego, co Niewidzialne, niemal jakby było to coś bardziej dotykalnego i realnego niż bezpośrednio postrzegalna rzeczywistość” Sofia Cavaletti