Zapraszamy na Msze Święte w środy na godz. 19-tą do Kościoła