Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zbliża się Święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca) – Dzień Świętości Życia, w którym podejmujemy się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


W ubiegłym roku Duchowej Adopcji podjęło się ponad 100 osób z parafii o. Św. Ojca Pio (dwa razy więcej niż w roku poprzednim). W tym roku będziemy prosić Maryję o kolejne osoby, które swoją modlitwą ochronią dzieci poczęte, a zagrożone aborcją.

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji tegorocznego dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego u nas w parafii.
Jeśli są też osoby, które by chciały napisać lub powiedzieć świadectwa dot. Duchowej Adopcji, proszę o informację (możemy umieścić te świadectwa w tegorocznych folderach).


Kontakt z Leną.

Więcej informacji także na ulotce poniżej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się.