gwiazdaD

Kursy SNE

Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji podzielone są na trzy etapy, z których każdy zawiera siedem tematycznych kursów formacyjnych.

Najbardziej znanym z nich, jest podstawowy kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie” (Filip)  prezentujący kerygmat czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

 

  


 

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.

1. Nowe życie: Podstawowa Ewangelizacja.
2. Emaus: Słowo Boże.
3. Jan: Formacja uczniów.
4. Jezus w czterech Ewangeliach.
5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia.
6. Mojżesz: Formacja wyzwolicieli.
7. Błogosławieństwa: Droga do szczęścia.

II ETAP: Jak ewangelizować

8. Paweł: Formacja ewangelizatorów
9. Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię
10. Apollos: Formacja głoszących
11. Sekret Pawła
12. Pięćdziesiątnica: Ewangelizować z wielką mocą
13. Wprowadzenie do Biblii
14. Łukasz: Apologetyka.

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

15. Maria: List Chrystusa.
16. Teologia biblijna.
17. Maranatha: Apokalipsa.
18. Piotr: Eklezjologia.
19. Melchizedek: Liturgia.
20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
21. Jetro: Ekumenizm.

 


 

OPISY WYBRANYCH KURSÓW

Nowe życie - Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Duchu Świętym, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. W czasie krótkiego weekendu możesz uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Kto kocha cię nieustannie? Kto rani twoje serce? Kto jest jedynym rozwiązaniem twoich problemów? Kto nadaje sens życiu? Kto może cię wiele nauczyć? Na koniec dowiesz się, kto na ciebie czeka w Kościele. Przyjedź i przeżyj wyjątkowy i niepowtarzalny czas.

Uczniowie z Emaus - To czas drogi do Emaus wraz z uczniami, do których dołącza się Nieznajomy i wyjaśnia im Pisma. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego! Jezus pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem - Słowem, który jest odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania i najgłębsze pragnienia. Ten kurs wyzwala wielką miłość i pragnienie poznawania i rozumienia Pisma Świętego - najpewniejszego i najlepszego drogowskazu w naszym życiu. Kurs jest skierowany do osób, które uczestniczyły w Kursie Nowe Życie (Filip) lub innych rekolekcjach kerygmatycznych, doświadczyły już spotkania z Jezusem i chcą pogłębić swoją relację z Nim w Jego Słowie.

 

Jan - umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza, wsłuchiwał się w Jego głos, był przy Nim do końca. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan to kurs duchowości

 

 

Jezus wg Czterech - Kurs ten daje możliwość zobaczenia Jezusa oczyma Ewangelistów. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz czerpać nieustannie.


 

Terminy większości aktualnych kursów SNE w Polsce: www.sne.pl/pl 
Dokładniejszych informacji najlepiej szukać na stronie szkoły z danego rejonu.

 

Kalendarium wydarzeń w Gdańskiej SNE: www.snegdansk.pl/index.php/kalendarium