gwiazdaD

Historia SNE

Pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji pojawiły się w latach 80 i bardzo szybko pomnożyły się w świecie. Mamy ponad 2000 szkół ewangelizacji w 60 krajach na 5 kontynentach, posiadających ten sam program, wizję i metodologię. Za inicjatora Szkoły Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose Prado Floresa, biblistę i ewangelizatora, który założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku w roku 1980, później współpracując w tym dziele z o. Emilienem Tardifem, sługą bożym i charyzmatycznym zakonnikiem.

Obecnie w Polsce jest 21 Szkół Nowej Ewangelizacji posiadających zatwierdzenie w Kościele katolickim. Wśród nich jest 13 szkół diecezjalnych, 1 w Seminarium Duchownym Diecezjalnym, 4 zakonne (Księży Zmartwychwstańców, Saletynów, Pallotyńska i Franciszkanów) i 4 parafialne. Jako Wspólnota Betlejem przynależymy wraz z innymi wspólnotami diecezji do gdańskiej SNE.

Każda SNE jest autonomiczna i podlega Biskupowi Diecezjalnemu, posiada osobę odpowiedzialną, mianowaną przez ks. Biskupa. Księża odpowiedzialni współpracują ze świeckimi biorąc odpowiedzialność za posługę ewangelizacyjną w Kościele katolickim. Wszystkie Szkoły są zjednoczone we współpracy formacyjnej w ramach międzynarodowego Programu "Redemptoris Missio" i mają wspólne priorytety: ewangelizacja poprzez świadectwo i głoszenie Słowa Bożego; formacje do ewangelizacji; umiłowanie Słowa Bożego i Eucharystii; otwartość na Dary Ducha Świętego, na charyzmaty; wspólnota; troska o jedność z Kościołem i bycie posłanym; ekumenizm.

Jedną z najbardziej znanych inicjatyw podejmowanych przez Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce jest organizowany od 1999 roku Przystanek Jezus. Inicjatorem tej ogólnopolskiej akcji ewangelizacyjnej była Wspólnota św. Tymoteusza z Gubina wraz z bp. Edwardem Dajczakiem.

Z kolei nasza Gdańska SNE organizuje coroczną odbywająca się na Długim Targu akcję Katolicy na Ulicy, w której współtworzeniu bierze udział nasza Diakonia Muzyczna.

Wspólnoty SNE w Polsce:  www.sne.pl/pl/21714/0/Wszystkie_SNE.html