gwiazdaD

Czym jest SNE?

Wspólnota Betlejem jest częścią Gdańskiej SNE.
W roku 2012 podpisaliśmy bardzo ważny dokument: Konwencja współpracy wspólnot w Szkole Nowej Ewangelizacji w Gdańsku.

 


 

 

 

SNE  to skrót od nazwy "Szkoła Nowej Ewangelizacji"

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest jednym z ruchów w Kościele Katolickim, którego celem jest ewangelizacja i formacja ewangelizatorów tak, aby każdy katolik pragnął i potrafił żyć Dobrą Nowiną i głosić ją w sposób prosty i praktyczny.

 

 


 

 

Założenia Szkoły opierają się i realizują w 3 wymiarach:

 

 • kerygmat (KERIGMA) - głównym celem Szkoły jest przekazywanie głównych prawd chrześcijańskiej wiary (kerygmatu), tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.
   
 • charyzmat (KARISMA) - ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary, pozostawionej wolnemu wyborowi człowieka, dlatego podstawową zasadą Szkoły jest otwartość na działanie Ducha Świętego, by to On sam mógł przekonywać serce uczestnika. 
   
 • wspólnota (KOINONIA) - ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie oraz w łączności z Kościołem, ma także na celu tworzeniu nowych wspólnot. Bóg jest wspólnotą osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego we wspólnocie miłości, ustanowił wspólnotę Kościoła i zbawia ludzi we wspólnocie.

 


 

Szkoła - gdyż jest to miejsce, w którym otrzymuje się wiedzę i doświadczenie. Natomiast czym jest nowa ewangelizacja? Zgodnie z tym co powiedział Jan Paweł II: „Nowa Ewangelizacja powinna być nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu” [Haiti 1983]. Potrzebujemy takiej ewangelizacji, która zmierzy się murem stawianym Bogu przez współczesnego człowieka.

 

 • nowa w zapale czyli zrodzona z zapału powstałego na skutek osobistego spotkania z Jezusem, które powoduje pragnienie by i inne osoby mogły doświadczyć osobiście żywej relacji z Bogiem,
   
 • nowa w metodach polegająca na głoszeniu Boga, który jest miłością, kocha pomimo grzechów i słabości , posyłał nam swego Syna by nas odkupił i Ducha Świętego, by nas prowadził i umacniał. Głosimy Żywego Boga, który działa, tu i teraz i jest realnie obecny w naszym życiu,
   
 • nowa w środkach oznacza przekazywanie prawd wiary w sposób zrozumiały dla każdej osoby. Nowe środki to także wykorzystywanie rozmaitych form (np. świadectwo, pantomima, multimedia), które pozwalają zrozumieć i głębiej przeżyć przekazywane prawdy.

 

Podsumowując, "Szkoła Nowej Ewangelizacji" to miejsce, gdzie pogłębiamy naszą wiarę, a także uczymy się przekazywać innym Dobrą Nowinę, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć spotkania z żywym Bogiem.

 


 

Więcej o Gdańskiej SNE na stronie: www.snegdansk.pl