gwiazdaD

Kim jesteśmy

Jesteśmy jedną z grup duszpasterskich parafii p.w. Św. Ojca Pio w Gdańsku. Wywodzimy się z szeroko rozumianego katolickiego ruchu charyzmatycznego i ściśle współpracujemy z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji.

 

 

Kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy we wspólnocie?

 

Jesteśmy zwykłymi ludźmi w różnym wieku, różnych profesji i zainteresowań, każdy z nas ma inny charakter i inną historią życia. Łączy nas doświadczenie Boga, który żyje i działa. Wierzymy, że Prawda o mocy i miłosierdziu Boga przemienia i daje prawdziwe szczęście, że wolą Boga jest zamieszkiwanie pośród ludzi, dlatego też chcemy otwierać się na to Boże wychodzenie i nieść Dobrą Nowinę naszym braciom i siostrom. Pragniemy tak żyć i tym się dzielić, by stać się żywą cząstką Kościoła w Gdańsku Ujeścisku, który jest naszą fundamentalną wspólnotą.

 

 

 

Do Wspólnoty Betlejem trafiliśmy różnymi drogami. Część z nas po kursie Nowe Życie (Filip), po rekolekcjach, po przeżytym nawróceniu, odkryciu, że jedyną Prawdą w życiu jest Chrystus i by ją realizować trzeba za Nim pójść. Część pociągnięta przez przyjaciół, znajomych którzy już należeli do Wspólnoty. Część poruszona jednoczącą modlitwą i pieśniami diakoni muzycznej. Część szukająca świadomie, bo znała już życie wspólnotowe i wie jaka to łaska i dar. Część szukająca podświadomie bliźnich do wspólnej wędrówki o odkrywania Boga, bo ku niebu nie idzie się samemu.

 

W Betlejem rodzi się Życie – to hasło naszej wspólnoty i doświadczamy, jak realizuje się ono na przestrzeni jej trwania. Tu wielu z nas odkryło swoje powołanie. Mamy w naszym gronie małżeństwa wspólnotowe, radowaliśmy się wspólnie narodzinami ich dzieci. Mamy kleryka Artura, seminarzystę Łukasza i Michała. Mamy siostry konsekrowane: Monikę – naszą kochaną liderkę, która przewodziła nam w latach 2008-2012, Anetę, która wspierała Radę Wspólnoty w tym czasie i z oddaniem opiekowała się Diakonią Modlitwy. Jest dla nas wielkim darem, że te osoby konsekrowane właśnie tu odkrywały i mówiły ‘tak’ swemu powołaniu i ogromnie dziękujemy za świadectwo ich życia. Dziękujemy za świadectwa życia wszystkich naszych braci i sióstr, niejednokrotnie bolesne, poranione, ale ich wierność, ich nawracanie się i wdzięczność Bogu mimo tylu doświadczeń jest dla nas ogromną siłą. Ufamy, że Bóg ma moc przemieniać nasze życie i chce czynić z nas swój dom – Dom Chleba (Betlejem), chleba który da się połamać i rozdać bliźnim.


 

Czym jest wspólnota i jej znaczenie dla nas?

 

Wspólnota to miejsce rozwijania i pogłębiania mojej osobistej relacji z Bogiem, w jedności z ludźmi, pragnącymi zdążać w tym samym kierunku – ku Niebu, realizując tu na ziemi testament Jezusa abyśmy byli jedno i miłowali się wzajemnie. Jezus żył i żyje we wspólnocie i do wspólnoty nas przeznaczył i zaprasza, do wspólnoty ze sobą i z drugim człowiekiem.

 

Znaczenie wspólnoty pięknie oddaje nasze wspólnotowe logo . Symbolizuje ono miejsce narodzin Pana Jezusa – to On nas jednoczy, On jest w centrum i na Nim pragniemy być skupieni. Ważny jest symbol ogniska. Ogień to Duch Święty, a ognisko to miejsce gdzie możemy się ogrzać, umocnić, nabrać ducha, by nieść Jezusa dalej w naszą codzienność, do domów, sąsiedztwa, przyjaźni, miejsc pracy, gdzie często jest odrzucany, pomijany, traktowany jak martwy. A JEZUS ŻYJE i ZMATRWYCHWSTAŁ  - pragniemy żyć tą Prawdą i ją głosić. Ale gdyby nie to OGNISKO-WSPÓLNOTA, to pojedynczy węgielek naszej duszy szybko by przygasł. Doświadczamy tego, dlatego potrzebujemy wspólnej Eucharystii, wspólnej modlitwy pośród braci i sióstr by zapłonąć na nowo.

 

Jak w rodzinie również we wspólnocie przeżywamy różne sytuacje, ale jeśli  Jezus jest na pierwszym miejscu, wszystko inne znajdzie się na tym właściwym. Dlatego potrzebujemy wspólnoty. Eucharystia gromadzi nas każdego tygodnia i pozwala wgłębiać się w prawdę o działaniu Boga w życiu każdego człowieka. Pragniemy uczyć się wierności na modlitwie, nieustannego przebaczania, przyznawania do błędów, dziękowania, radowania bożym miłosierdziem i czerpania z łask Ducha Świętego, których udziela każdej wspólnocie we wspólnej modlitwie, w adoracji, wstawianiu się za sobą w jedności. Zapraszamy do tego również Ciebie!


 

Betlejem odwiedziło oczywiście Betlejem - poniżej zdjęcie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, którą część naszej wspólnoty odbyła w dniach 30.04-07.05 w 2012 r.