gwiazdaD

Historia wspólnoty

Założycielem w 2005 r. i pierwszym duszpasterzem wspólnoty Betlejem był ks. Jacek Socha. Z Nim zaczynaliśmy, z Nim odkrywaliśmy miłość Boga. Ks. Jacek był dla nas ojcem, przyjacielem, pasterzem, apostołem, za którym wiernie kroczyliśmy ku naszemu Panu. Jego mądrość i pokora ujmowała nasze serca. W 2009r. ks. Jacek został proboszczem parafii Św. Mikołaja w Gdyni. 28 maja 2009r. nowym opiekunem naszej wspólnoty został ks. Karol Pstrągowski. Pan Bóg zatroszczył się o nas i dał nam kolejnego Świętego Kapłana, który pokochał Betlejem i pragnął być naszym pasterzem. Jego pokora i przyznawanie się do słabości było dla nas świadectwem wiary. Budował nas swoimi kazaniami. Ks. Karol był i jest człowiekiem modlitwy, nigdy nie zasłaniał sobą Jezusa, zawsze pół kroku do tyłu, by na pierwszym planie był Jezus. W 2012r. Pan Bóg powołał go do dalszej posługi na kolejnej parafii Nowym pasterzem Betlejem został od 21 września 2012r. za zgodą ks. Proboszcza, ks. Marcin Sprengel. Jesień 2012 była również czasem, w którym całą wspólnotą odbywaliśmy Rekolekcje REO. Ksiądz Marcin zjednał sobie nasze serca i pokazał, że jest gotowy by służyć, mimo ogromu obowiązków na parafii.  Zdecydowanie ma dar 'objaśniania pism' - w swoich kazaniach i konferencjach potrafi przybliżyć i wyjaśnić nam Słowo Boże. Emanuje szczerą radością, jest zawsze uśmiechnięty. Bardzo wspiera go ks. Piotr, który opiekuje się młodzieżą i jest cenionym przez nas wszystkich spowiednikiem oraz prowadzi formację animatorów. Cieszymy się, że Pan Bóg wciąż się o nas troszczy i na ten czas dał nam nawet nie jednego, a dwóch kapłanów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.   Na dziesięciolecie wspólnoty Pan Bóg podarował nam nowego pasterza, którym od września 2014r. został ks. Jacek Nawrot. Jak sam mówił `wszystko za sprawą ojca Pio`, który najpierw sprawił, że nasze wiosenne dni skupienia mogliśmy przeżywać właśnie z ks.Jackiem, niedługo potem przysłał Go do parafii na Ujeścisku, a chwilę później decyzją ks. proboszcza związał ze wspólnotą Betlejem na dłużej, za co byliśmy przeogromnie wdzięczni. Tym bardziej, że zarówno ks.Marcin jak i ks.Piotr byli dalej wśród nas. Ksiądz Jacek, imiennik naszego założyciela, obdarzony był jak on wielką mądrością i pokorą.  Będąc wieloletnim kierownikiem duchowym kleryków, cenionym rekolekcjonistą i teologiem duchowości, ksiądz Jacek zachował szczerą skromność, niesamowitą otwartość na drugiego człowieka i nieustającą gorliwość w posłudze bliźnim. Miał niesamowity dar przekazu i ogromną wiedzę z której mogliśmy czerpać, by jak On wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Pan Bóg jednak wciąż nas zaskakuje. Powoli mówimy już, że Betlejem staje się "kuźnią Kapłanów";) Po pięknych latach posługi ks. Jacka, który swoją ojcowską miłością wzmocnił nasze siostrzane i braterskie więzi, Pan Bóg zaprosił go do posługi w kolejnej parafii. Od lipca 2016 roku naszym nowym Pasterzem został ks. Grzegorz Leszczyński. To kapłan od wielu lat wzrastający we wspólnocie Neokatechumenalnej. Jego doświadczenie życia wspólnotowego i mądrość życia kapłańskiego są dla Betlejem wielkim darem. Ufamy zatem, że przed nami kolejny piękny czas wspólnego wzrastania w relacji z Panem oraz dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi.   A oto najważniejsza postać, bez której nie byłoby naszej wspólnoty. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Homoncik, proboszcz prawdziwie z powołania, człowiek o wielkiej charyźmie, umiejący przyciągnąć ludzi do siebie, a przede wszystkim poprzez swoją postawę do Chrystusa. Wielokrotnie był dla nas świadectwem żywej wiary i jednocześnie wielkiej zaradności budując tak szybko Kościół. Pomimo wielkiej pracy jaką ma do wykonania i wielkiej odpowiedzialności, pozostaje Kapłanem pełnym modlitwy i troski o parafian. Jego kazania za każdym razem pozostają w naszych sercach. Sam często posługuje w modlitwie wstawienniczej i serce rośnie jak widać działanie przez niego Ducha Świętego.  Ksiądz Krzysztof jest Proboszczem niezwykle otwartym na grupy modlitewne oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne. Dom parafialny nosi nazwę Dom Sąsiedzki i jest zawsze pełen ludzi, niezbedny jest wręcz grafik, bo wszystkie sale są zwykle zajęte. Nasz Proboszcz to znak opatrzności Bożej dla naszej wspólnoty jak i całej parafii. W naszym statucie to właśnie ksiądz Proboszcz jest zawsze opiekunem naszej wspólnoty i on wyznacza nowego duszpasterza dla nas.    Liderzy świeccy Wspólnoty Betlejem w latach: 2005-2008 - Piotr Popkowski 2008-2012 - Monika Sosnowska 2012-2014 - Bogdan Barbużyński 2014-2016 - Aneta Puszko i Bogdan Barbużyński 2016-2018 - Tomasz Tobis (wicelider: Honorata Maliszewska) 2018 -         Jacek Uznański (wicelider: Aleksandra Nowel)   ...o powstaniu Wspólnoty, nasz kochany założyciel ks. Jacek Socha: "Ks. Ronald Rolhesier, którego myśl bardzo cenię, napisał kiedyś, że w czasach pobytu w seminarium odkrył, iż Eucharystia ma wspólnototwórczą moc. Otóż ludzie z którymi przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich, tworzyli bardzo zróżnicowaną grupę, jednakże doświadczenie uczestnictwa w Eucharystii i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu związała ich tajemniczymi więzami. Kiedy patrzę na dzieje "Betlejem", to z radością stwierdzam, że u początków jej bytności była właśnie Eucharystia. Mam zwyczaj zapisywania sobie niektórych rzeczy w kalendarzu i sprawdziłem, że pod datą 30 września 2004 roku widnieje podpis "Msza święta z modlitwą uwielbienia". Dzisiaj, nie pamiętam już kto uczestniczył w tym eucharystycznym spotkaniu. Przypominam sobie jedynie, że gdy latem 2004 roku przybyłem na Ujeścisko do parafii p.w. św. Ojca Pio, to pierwszymi osobami z którymi zacząłem rozmawiać o wspólnej modlitwie byli: Kinga i Piotr Popkowscy, Agnieszka Respondek, Irek i Kasia Sprawka, Edyta Stefańska i Piotr Kotulak. Homilie, które głosiłem we czwartki 2004/2005 poświeciłem poszczególnym częściom Mszy św. Teraz, myśląc o tej tematyce jestem przekonany o jej nieprzypadkowości. W moim kalendarzu odkryłem także, iż pierwszym kursem ewangelizacyjnym, który odbył się na Ujeścisku był kurs "Pryscylla i Akwila" w dniach 8-10 kwietnia 2005 roku. Było to tuż po śmierci Jana Pawła II. W piątek, 8 kwietnia odbył się pogrzeb papieża i był to dzień wolny od pracy. Pamiętam, że baliśmy się o frekwencje na pierwszym, wieczornym spotkaniu dla małżeństw. Kurs prowadził ks. Zbigniew Wądrzyk z ekipą małżeństw. Okazało się jednak, że nasze obawy były niepotrzebne, gdyż uczestnicy zjawili się, a nade wszystko przeżyli rekolekcje bardzo owocnie. W pierwszym roku działalności wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej - nie było jeszcze wtedy nazwy "Betlejem", choć już zacząłem jeździć do zaprzyjaźnionej z nami wspólnoty monastycznej w Grabowcu, której nazwa stała się dla mnie inspirującą - odbył się historyczny, bo pierwszy Kurs Filip. Było to w dniach 10-12 czerwca 2005 roku. Wspaniały czas!!! Pan Jezus rodził się w sercach wielu uczestników i prowadzących. Koordynatorką tych rekolekcji była Daniela Rutkowska z Gdańska Zaspy. Historia "Betlejem" na Ujeścisku to nade wszystko dzieje duszy każdej osoby. Dla mnie "Betlejem" to oczywiście wspólnota modlitewna i ewangelizująca, ale to także historia poszczególnych osób, a także dzieje mojego z tymi osobami odkrywania Boga. Powinienem więc napisać tutaj kilkadziesiąt historii ludzi, których Pan postawił na mojej drodze i z którymi poznaję piękno Boga, człowieka i Kościoła."