gwiazdaD

Historia wspólnoty

Założycielem w 2005 r. i pierwszym duszpasterzem wspólnoty Betlejem był ks. Jacek Socha. Z Nim zaczynaliśmy, z Nim odkrywaliśmy miłość Boga. Ks. Jacek był dla nas ojcem, przyjacielem, pasterzem, apostołem, za którym wiernie kroczyliśmy ku naszemu Panu. Jego mądrość i pokora ujmowała nasze serca. W 2009r. ks. Jacek został proboszczem parafii Św. Mikołaja w Gdyni. 28 maja 2009r. nowym opiekunem naszej wspólnoty został ks. Karol Pstrągowski. Pan Bóg zatroszczył się o nas i dał nam kolejnego Świętego Kapłana, który pokochał Betlejem i pragnął być naszym pasterzem. Jego pokora i przyznawanie się do słabości było dla nas świadectwem wiary. Budował nas swoimi kazaniami. Ks. Karol był i jest człowiekiem modlitwy, nigdy nie zasłaniał sobą Jezusa, zawsze pół kroku do tyłu, by na pierwszym planie był Jezus. W 2012r. Pan Bóg powołał go do dalszej posługi na kolejnej parafii. Nowym pasterzem Betlejem został od 21 września 2012 r. za zgodą ks. Proboszcza, ks. Marcin Sprengel. Jesień 2012 była również czasem, w którym całą wspólnotą odbywaliśmy Rekolekcje REO. Ksiądz Marcin zjednał sobie nasze serca i pokazał, że jest gotowy by służyć, mimo ogromu obowiązków na parafii.  Zdecydowanie ma dar 'objaśniania pism' - w swoich kazaniach i konferencjach potrafi przybliżyć i wyjaśnić nam Słowo Boże. Emanuje szczerą radością, jest zawsze uśmiechnięty. Na dziesięciolecie wspólnoty Pan Bóg podarował nam nowego pasterza, którym od września 2014 r. został ks. Jacek Nawrot. Jak sam mówił `wszystko za sprawą ojca Pio`, który najpierw sprawił, że nasze wiosenne dni skupienia mogliśmy przeżywać właśnie z ks.Jackiem, niedługo potem przysłał Go do parafii na Ujeścisku, a chwilę później decyzją ks. proboszcza związał ze wspólnotą Betlejem na dłużej, za co byliśmy przeogromnie wdzięczni. Tym bardziej, że zarówno ks.Marcin jak i ks.Piotr byli dalej wśród nas. Ksiądz Jacek, imiennik naszego założyciela, obdarzony był jak on wielką mądrością i pokorą.  Będąc wieloletnim kierownikiem duchowym kleryków, cenionym rekolekcjonistą i teologiem duchowości, ksiądz Jacek zachował szczerą skromność, niesamowitą otwartość na drugiego człowieka i nieustającą gorliwość w posłudze bliźnim. Miał niesamowity dar przekazu i ogromną wiedzę z której mogliśmy czerpać, by jak On wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Pan Bóg jednak wciąż nas zaskakuje. Powoli mówimy już, że Betlejem staje się "kuźnią Kapłanów";) Po pięknych latach posługi ks. Jacka, który swoją ojcowską miłością wzmocnił nasze siostrzane i braterskie więzi, Pan Bóg zaprosił go do posługi w kolejnej parafii. Od lipca 2016 roku naszym nowym Pasterzem został ks. Grzegorz Leszczyński. To kapłan od wielu lat wzrastający we wspólnocie Neokatechumenalnej. Jego doświadczenie życia wspólnotowego i mądrość życia kapłańskiego są dla Betlejem wielkim darem. Ufamy zatem, że przed nami kolejny piękny czas wspólnego wzrastania w relacji z Panem oraz dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi.   A oto najważniejsza postać, bez której nie byłoby naszej wspólnoty. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Homoncik, proboszcz prawdziwie z powołania, człowiek o wielkiej charyźmie, umiejący przyciągnąć ludzi do siebie, a przede wszystkim poprzez swoją postawę do Chrystusa. Wielokrotnie był dla nas świadectwem żywej wiary i jednocześnie wielkiej zaradności budując tak szybko Kościół. Pomimo wielkiej pracy jaką ma do wykonania i wielkiej odpowiedzialności, pozostaje Kapłanem pełnym modlitwy i troski o parafian. Jego kazania za każdym razem pozostają w naszych sercach. Sam często posługuje w modlitwie wstawienniczej i serce rośnie jak widać działanie przez niego Ducha Świętego.  Ksiądz Krzysztof jest Proboszczem niezwykle otwartym na grupy modlitewne oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne. Dom parafialny nosi nazwę Dom Sąsiedzki i jest zawsze pełen ludzi, niezbedny jest wręcz grafik, bo wszystkie sale są zwykle zajęte. Nasz Proboszcz to znak opatrzności Bożej dla naszej wspólnoty jak i całej parafii. W naszym statucie to właśnie ksiądz Proboszcz jest zawsze opiekunem naszej wspólnoty i on wyznacza nowego duszpasterza dla nas.    Liderzy świeccy Wspólnoty Betlejem w latach: 2005-2008 - Piotr Popkowski 2008-2012 - Monika Sosnowska 2012-2014 - Bogdan Barbużyński 2014-2016 - Aneta Puszko i Bogdan Barbużyński 2016-2018 - Tomasz Tobis (wicelider: Honorata Maliszewska) 2018 -         Jacek Uznański (wicelider: Aleksandra Nowel)   ...o powstaniu Wspólnoty, nasz kochany założyciel ks. Jacek Socha: "Ks. Ronald Rolhesier, którego myśl bardzo cenię, napisał kiedyś, że w czasach pobytu w seminarium odkrył, iż Eucharystia ma wspólnototwórczą moc. Otóż ludzie z którymi przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich, tworzyli bardzo zróżnicowaną grupę, jednakże doświadczenie uczestnictwa w Eucharystii i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu związała ich tajemniczymi więzami. Kiedy patrzę na dzieje "Betlejem", to z radością stwierdzam, że u początków jej bytności była właśnie Eucharystia. Mam zwyczaj zapisywania sobie niektórych rzeczy w kalendarzu i sprawdziłem, że pod datą 30 września 2004 roku widnieje podpis "Msza święta z modlitwą uwielbienia". Dzisiaj, nie pamiętam już kto uczestniczył w tym eucharystycznym spotkaniu. Przypominam sobie jedynie, że gdy latem 2004 roku przybyłem na Ujeścisko do parafii p.w. św. Ojca Pio, to pierwszymi osobami z którymi zacząłem rozmawiać o wspólnej modlitwie byli: Kinga i Piotr Popkowscy, Agnieszka Respondek, Irek i Kasia Sprawka, Edyta Stefańska i Piotr Kotulak. Homilie, które głosiłem we czwartki 2004/2005 poświeciłem poszczególnym częściom Mszy św. Teraz, myśląc o tej tematyce jestem przekonany o jej nieprzypadkowości. W moim kalendarzu odkryłem także, iż pierwszym kursem ewangelizacyjnym, który odbył się na Ujeścisku był kurs "Pryscylla i Akwila" w dniach 8-10 kwietnia 2005 roku. Było to tuż po śmierci Jana Pawła II. W piątek, 8 kwietnia odbył się pogrzeb papieża i był to dzień wolny od pracy. Pamiętam, że baliśmy się o frekwencje na pierwszym, wieczornym spotkaniu dla małżeństw. Kurs prowadził ks. Zbigniew Wądrzyk z ekipą małżeństw. Okazało się jednak, że nasze obawy były niepotrzebne, gdyż uczestnicy zjawili się, a nade wszystko przeżyli rekolekcje bardzo owocnie. W pierwszym roku działalności wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej - nie było jeszcze wtedy nazwy "Betlejem", choć już zacząłem jeździć do zaprzyjaźnionej z nami wspólnoty monastycznej w Grabowcu, której nazwa stała się dla mnie inspirującą - odbył się historyczny, bo pierwszy Kurs Filip. Było to w dniach 10-12 czerwca 2005 roku. Wspaniały czas!!! Pan Jezus rodził się w sercach wielu uczestników i prowadzących. Koordynatorką tych rekolekcji była Daniela Rutkowska z Gdańska Zaspy. Historia "Betlejem" na Ujeścisku to nade wszystko dzieje duszy każdej osoby. Dla mnie "Betlejem" to oczywiście wspólnota modlitewna i ewangelizująca, ale to także historia poszczególnych osób, a także dzieje mojego z tymi osobami odkrywania Boga. Powinienem więc napisać tutaj kilkadziesiąt historii ludzi, których Pan postawił na mojej drodze i z którymi poznaję piękno Boga, człowieka i Kościoła."