gwiazdaD

Materiały formacyjne

Materiały formacyjne Wspólnoty SNE Betlejem:

2018/2019 - Osoby nowe we Wspólnocie odkrywają charyzmat wspólnoty i zgłębiają kerygmat. Kolejne grupki formują się przy pomocy książki Szkoła modlitwy przygotowanej przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca. Zaś osoby o najdłuższym stażu we wspólnocie podążają w formacji przy pomocy książki Szkoła walki duchowej (również Przyjaciół Oblubieńca).

Odrębną formację opartą na specjalnie przygotowanych konferencjach realizują grupki małżeństw z małymi dziećmi.

2017/2018 - Kontynuujemy zróżnicowaną formację w poszczególnych małych grupkach. Osoby o najkrótszym czasie formowania się we wspólnocie zgłębiają prawdy kerygmatu. Osoby formujące się kerygmatem w roku ubiegłym - w tym roku zgłębiają tajemnice sakramentów świętych. Ci z nas, którzy najdłużej formują się we wspólnocie - medytują Słowo Boże w oparciu o Studium Ewangelii Św. Marka przygotowane przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca. W odrębnej formacji małych grupek uczestniczą małżeństwa z małymi dziećmi - w tym roku według książki Małżeństwo poddane Chrystusowi Ks K. Kralki, U.J. Cupriaków i A. G. Gałkiewiczów.

 

 

2016/2017 - w drogę formacyjną wyruszyły w tym roku grupy na różnym etapie wzrostu. Mamy grupę kandydatów odkrywających charyzmat wspólnoty i przeżywających biblijną szkołę modlitwy. Są również grupy odnowy wiary formujące się w oparciu o Słowo Boże, KKK oraz teksty ojców kościoła, świętych i kaznodziejów - 1 krok (droga odkrywania i zgłębiania prawd kerygmatu) oraz 2 krok (zagłębianie się w tajemnice poszczególnych sakramentów). Osoby najdłużej formujące się we wspólnocie weszły w tym roku w formację uczniostwa. Jest to droga odkrywania i medytowania Słowa Bożego, które prowadzi nas w Listach Nowego Testamentu przez życie pierwotnego Kościoła i wskazówki św. Pawła i innych apostołów. Pragniemy na tej drodze powracać do naszych korzeni i stawać się prawdziwymi uczniami Jezusa.

 

 

2015/2016 formacja stała – nasza formacja w tym roku oparta jest na rozważaniu prawd dotyczących Sakramentów Świętych. W każdym miesiącu osoby w grupach formacji stałej rozważają tematykę danego Sakramentu oraz swój czas osobistej modlitwy przeżywając pogłębiając tematykę Sakramentów opartą na Słowie Bożym, treściach KKK, słowach Ojców Kościoła i współczesnych kaznodziejów. 

Osoby z grup formacji wstępnej rozważają prawdy kerygmatu również swój czas osobistej modlitwy przeżywając pogłębiając tematykę kerygmatu opartą na Słowie Bożym, treściach KKK, słowach Ojców Kościoła i współczesnych kaznodziejów.

 

 

2014/2015 dalej wędrujemy ze Słowem Bożym, pomocą są środowe Katechezy ks.Jacka i przygotowane przez niego w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego rozważania. 

 

 

2013/2014 wyruszyliśmy w drogę ze Słowem Bożym, część będzie je poznawać i się zakochiwać, część uczyć wierności, a inni wspinać się i zachęcać braci do wytrwałości. Początek Drogi, Wierna Wędrówka i Górski Szlak. Oczywiście zawsze jest miejsce dla Sympatyków Wspólnoty.

2012/2013 całą Wspólnotą przeszliśmy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (inaczej Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, w skrócie REO) w oparciu o 11 książek, ojca Józefa Kozłowskiego i o.Emiliena Tardifa, z modlitwą o uzdrowienie i wylanie Darów Ducha Świętego. Formacja była otwarta dla wszystkich chętnych, nie tylko członków Wspólnoty

Z uwagi na sporo nowych wspólnotowiczów kontynuowaliśmy w podziale na dwie grupy 30+ oraz 30- co było nową propozycją dla młodzieży inną w formie przekazu, a taką samą w zakresie proponowanych treści.

2011/2012 IV tom rozważań o. Wonsa o Słowie Bożym

2010/2011 I tom rozważań o. Wonsa o Słowie Bożym

2009/2010 książka Innocenzo Gargano "Lectio Divina do Ewangelii św. Marka cz.1" oraz lektura duchowa "Twoje słowo daje mi życie" Raniero Cantalamessa, Wyd. św. Antoniego, Wrocław 2009

2008/2009 książki J. P. Floresa "Formacja Uczniów" i "Effatha"

2007/2008 "Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald" oraz dwie książki autorstwa Angelo Comastri: "Gdzie jest twój Bóg" i "Gwiazdy świecą w ciemności".

2006/2007 wybrane książki R. Catalamessy, W. Stnissena, A. Pelanowskiego i M. Jakimowicza.

2005/2006 program Życie w Duchu Świętym o. Józefa Kozłowskiego SJ.