gwiazdaD

Czym jest mała grupka?

Stała formacja członków Wspólnoty dokonuje się poprzez uczestnictwo w środowych Eucharystiach z modlitwą uwielbienia i spotkaniach Wspólnoty oraz comiesięcznych spotkaniach w małych Grupach formacyjnych. Dodatkowa formacja odbywa się również w ramach dni skupienia oraz wspólnotowych rekolekcji.

Mała Grupka to bliższe poznawanie Boga i siebie nawzajem, bo dzielimy się Jego Słowem i dzielimy się swoim życiem. Na Małą Grupkę składa się ok. 8-10 osób – członków Wspólnoty.  Grupki spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem odkrywania obecności Boga w naszej codzienności, rozmowie. Na koniec spotkania ma zwykle miejsce mała agapa "przy ciastku i kawie"  gdzie jest okazja porozmawiać "o wszystkim" i zawiązują się bliższe przyjaźnie, takie mocne, bo oparte na Bogu

Ważna jest nasza gotowość  i chęć bycia dla Boga i dla siebie tj. znalezienie czasu na rozważanie Słowa w domu i czasu na spotkanie się z braćmi by się podzielić tym jak Słowo pracowało w naszym życiu, jak na nie odpowiadaliśmy, jak udaje nam się iść za Jezusem, a kiedy jest nam daleko i trudno. Przynależność do Grupki to odpowiedzialność za podjętą decyzję wobec siebie i braci, że chcę się spotykać, dzielić, formować, przemieniać.

Oczywiście miejsce w naszej wspólnocie jest również dla Sympatyków wspólnoty, którzy nie chcą formować się w małych grupach ale mogą z nami uczestniczyć podczas: wspólnotowych Eucharystii - środowych, sobotnich i niedzielnych, kursów formacyjnych Nowe Życie oraz Akwila i Pryscylla oraz spotkań uwielbienia, modlitwy wstawienniczej, agap, wyjść integracyjnych i zajęć sportowych :)


Zasady spotkania i dzielenia w Małej Grupie


1. Nad przebiegiem spotkania w grupie dzielenia czuwa animator lub zastępca animatora.

2. W czasie spotkań dziel się osobistym przeżyciem rozważanych bezpośrednio treści, a nie ogólnymi rozważaniami na wskazany temat.

3. Mów w swoim imieniu: w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „ja", „mnie" (nie: „my", „nas", ‚„nam"). Nie zaczynaj zdania od słów: „powinno się", „należy", „wszyscy", „każdy" itp.

4. Mów to, co istotne. Pamiętaj, że każde spotkanie ma konkretny cel - temat, więc unikaj wątków pobocznych i mniej ważnych. Jeżeli pozostanie czas, możesz podzielić się doświadczeniem wiary, nie dotyczącym wprost przeżywanych treści.

5. Mówisz tylko to, co chcesz - nie musisz mówić wszystkiego, ale to, co mówisz, musi być prawdziwe.

6. Żadna wypowiedź nie jest dobra ani zła - jest po prostu nazwaniem konkretnego doświadczenia danej osoby. Nie musisz go akceptować ani odrzucić. Nie oceniaj, nie komentuj, nie nawiązuj krytycznie do wypowiedzi innych.

7. Na spotkanie w grupie dzielenia przeznaczony jest określony czas. Nie musisz się spieszyć, ale pamiętaj, że czasu musi wystarczyć również dla innych. Jeśli w danym tygodniu Pan Bóg mocno dotykał Twojego serca codziennie, ze względu na ograniczony czas wybierz to, co było dla Ciebie najważniejsze.

8. Nie rozpoczynaj dyskusji. Jeżeli zrobi to ktoś inny, nie włączaj się w nią. To jest grupa dzielenia a nie dyskusyjna. Animator ma obowiązek przerwać dyskusję.

9. Jesteś zobowiązany do dyskrecji. Z nikim nie rozmawiasz o tym, co mówiły osoby w czasie dzielenia. Całe spotkanie w grupie dzielenia jest objęte tajemnicą - to pozwala zbudować atmosferę zaufania i prowadzi do bardziej owocnego dzielenia.

10. Z pytaniami, wątpliwościami, problemami, prośbą o radę zwracaj się do swojego animatora lub, gdy nie otrzymasz wystarczającej pomocy, wskazówki, do lidera bądź pasterza wspólnoty.

11. Na co dzień pamiętaj o modlitwie za swoją grupę dzielenia i całą wspólnotę. 


 

 

Owoce mojego udziału w grupie dzielenia: (autor: Wspólnota "Mocni w Duchu")

1. Poznaję głębię każdej osoby, z którymi spotykam się  na dzieleniu, daję się poznać, wspólnie budujemy bliższe więzi między nami, przełamujemy anonimowość w grupie.

2. Znajduję zrozumienie i pomoc ze strony tych, którzy podobnie jak ja przeżywają różne trudności w kroczeniu za Jezusem.

3. Coraz uważniej dostrzegam ogrom miłości Boga wobec mnie i innych osób, nasze dary i talenty.

4. Uczę się akceptować innych - jakże różnych ode mnie ludzi.

5. Podejmując wysiłek mówienia o swoich doświadczeniach, tych trudnych i tych pełnych radości, otwieram się na innych.

6. Swoją modlitwą, słowem, słuchaniem, służę swoim siostrom i braciom w Chrystusie, okazuję im troskę, pozwalam Bogu uczyć mnie miłości do drugiego człowieka.

 


 

 

 

 

 

Pan Jezus również dostrzegał owoce płynące z takiej formy pracy z ludźmi i z licznego grona swoich uczniów, wybrał dwunastu, by w małej grupie kształtować ich na Apostołów.