gwiazdaD

Styczniowa konferencja księdza Jacka

włącz .

W zakładce "Konferencje-Homilie - mp3", pojawiła się styczniowa konferencja księdza Jacka Nawrota dla grupy małżeństw z małymi dziećmi.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej konferencji księdza Jacka Nawrota o etapach dojrzewania miłości małżeńskiej. Terminy spotkań grupy małżeństw z małymi dziećmi umieszczone są w kalendarzu.

Styczeń 2016

W styczniowej konferencji ksiądz Jacek opiera się na słowach Jana Pawła II wygłoszonych podczas audiencji 11.08.1982 roku: "Miłość wyklucza wszelki rodzaj poddaństwa, przez który żona stawałaby się sługą czy niewolnicą męża, przedmiotem jednostronnej zależności. Miłość sprawia, że równocześnie i mąż jest poddany żonie: poddany w tym samym Panu - podobnie jak żona mężowi. Wspólnota i jedność, jaką z racji małżeństwa mają stanowić, urzeczywistnia się poprzez wzajemne oddanie, które także jest wzajemnym poddaniem".

Grudzień 2015

W tej konferencji ksiądz Jacek skupia się na "nocy rozumu" w miłości małżeńskiej. "Noc rozumu" to taki kryzys miłości, podczas którego małżonkowie tracą przekonanie, że kochają się. Czas, w którym małżonkowie przestają rozumieć powody, dla których ślubowali sobie miłość, zastanawiają się dlaczego wybrali właśnie tego współmałżonka skoro mogli wybrać innego "lepszego". Co robić w czasie takiego kryzysu...?

Listopad 2015

Tematem konferencji jest dojrzewanie miłości. Ksiądz Jacek mówi m.in o zakochaniu, oczyszczaniu zdolności do kochania oraz zadaje pytanie: kiedy kochamy naprawdę?

Ogłoszenia - spotkanie opłatkowe Betlejem

włącz .

6 stycznia - w uroczystość Objawienia Pańskiego
Wspólnota Betlejem podzieli się opłatkiem na spotkaniu o godz. 16.00,
zakończymy wspólną Eucharystią o godz. 19.00.

Nocne czuwanie z adoracją Sanctissimum

włącz .

adoracjaCZ

Nasze czuwanie rozpocznie się sobotę 24.10, w dzień konsekracji nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji ks. Zbigniewa Zielińskiego, konsekracja jest o godz. 18 w Katedrze, dlatego adorację rozpoczniemy od godz.20.00 i zakończymy odmówieniem Jutrzni o godz. 7.00 w niedzielę.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

włącz .

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała w każdą IV niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 18.00. Pragniemy dziękować Panu Bogu za wielkie łaski, których doświadczamy i zawierzać Mu nasze słabości i niemoce.

 

 

 

Jesienne dni skupienia

włącz .

Johannesminne BNMW tym roku jesienne dni skupienia odbędą się w terminie 7-11.10 w Sobieszewie. Pragniemy tym razem przeżyć wspólnie Kurs Jana. Dla tych, którzy nie mogą wziąć w nich udziału zachęcamy do skorzystania z innych kursów SNE. Informacje dostępne są na www.snegdansk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak być uczniem Jezusa Chrystusa? 

 

Być jak Jan.

Hans Memling Jan ewangelista